Dầu động cơ xe

Điều gì xảy ra nếu dầu động cơ thấp? Nó'S thường được chú ý nếu chất làm mát của bạn thấp, nhưng dầu thấp cũng có thể khiến động cơ quá nóng. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi mức độ làm mát của bạn là tốt. Nếu có quá ít dầu trong động cơ, nó sẽ tiếp tục nóng lên vì không có cơ hội để làm mát.


Một động cơ chạy bao lâu mà không có dầu? Khoảng 15 phút. Không có dầu, động cơ chạy trong khoảng 15 phút mà không bùng nổ vào một đám khói, nhưng lấy nó ra cho thấy một số thiệt hại nghiêm trọng. Thiếu bôi trơn đúng cách, tất cả các thành phần kim loại trong động cơ chà lẫn nhau, gây ra một lượng đáng kinh ngạc của sự hao mòn sớm.


Các nhà sản xuất dầu động cơ chuyên nghiệp
Các nhà sản xuất dầu động cơ chuyên nghiệp
Dầu động cơCông ty phụ tùng ô tô 1D, LTD. Các nhà sản xuất dầu động cơ chuyên nghiệp
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt