Trục khuỷu

Trục Crank là một khóa liên kết quan trọng  Một phần của động cơ diesel và cường độ CNTT có ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ động cơ. Độ chính xác của trục quây, là phần quan trọng của báo chí, đã được yêu cầu cao.

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt