کرینشافټ

کرینک شافټ یو مهم مداخله ده  د ډیزل انجن برخه او دا ځواک د انجن ژوند باندې مستقیم تاثیر لري. د کرینک شافټ دقیقه او د مطبوعاتو حیاتي برخه ده، خورا خورا اړین دی.

یوه بله ژبه غوره کړئ
اوسنۍ ژبه:پښتو