Årsaker til sylinderforingsslitasje i biler

Motorsylinderforing og stempelring er et par friksjonspar som opererer under høy temperatur, høyt trykk, vekslende belastninger og korrosjon.

Arbeid under komplekse og foranderlige forhold over lang tid resulterer i sylinderforingsslitasje og deformasjon, noe som påvirker motorens kraft, økonomi og levetid.


Send din henvendelse

●Årsaksanalyse av sylinderforingsslitasje

Arbeidsmiljøet til sylinderforingen er svært dårlig, og det er mange årsaker til slitasje.

Normal slitasje er vanligvis tillatt av strukturelle årsaker, men feil bruk og vedlikehold vil føre til unormal slitasje.


01)Slitasje på grunn av strukturelle årsaker

▶Smøretilstanden er ikke god, slik at den øvre delen av sylinderforingen slites alvorlig. Den øvre delen av sylinderforingen ligger ved siden av forbrenningskammeret, temperaturen er svært høy og smøretilstanden er svært dårlig.

▶Den øvre delen av trykket er stor, slik at sylinderslitasjen er stor under lys.

▶Mineral- og organiske syrer korroderer overflaten på sylinderen.

▶Inn i de mekaniske urenhetene, slik at midten av sylinderen slites.


02)Slitasje forårsaket av feil bruk

▶Filtereffekten til smøreoljefilteret er dårlig.

▶Lav filtreringseffektivitet for luftfilteret.

▶Langvarig lavtemperaturdrift.

▶Smøremidler av dårlig kvalitet brukes ofte.


03)Slitasje forårsaket av feil vedlikehold

Sylinderforingen er feil installert.

Kobberhylsehullet til koblingsstangen er skjevt.

Vevstangen er bøyd ut av form.

Vevakselvevstangtappen og hovedakseltappen er ikke parallelle.


04)Tiltak for å redusere sylinderforingsslitasje

▶Start og start riktig.

▶Velg riktig smøreolje.

▶Styrk vedlikeholdet av filteret.

▶Oppretthold normal driftstemperatur for motoren.

▶Forbedre garantikvaliteten.


Velg et annet språk
Gjeldende språk:norsk
Chat with Us

Send din henvendelse