Oorzaken en mogelijke gevolgen van klepstoringen in de motor

Sluit het ventiel niet goed? Mogelijke oorzaken zijn een onjuiste instelling van de klepspeling of het niet herwerken van de klepzittingring of klepgeleider in het midden. Ook een te grote of te kleine klepspleet kan fataal zijn.


Stuur uw aanvraag

Oorzaken en mogelijke gevolgen van klepstoringen in de motor

Sluit het ventiel niet goed? Mogelijke oorzaken zijn een onjuiste instelling van de klepspeling of het niet herwerken van de klepzittingring of klepgeleider in het midden. Ook een te grote of te kleine klepspleet kan fataal zijn.


◆ Installatie- en afstelfouten

Onjuiste instellingen van de klepspeling

Oorzaak: De klepspeling is te krap ingesteld of de onderhoudsintervallen zijn overschreden.

Resultaat: De waarde sluit niet meer goed. Verbrandingsgassen stromen langs de klepzitting en verhitten de klepkop. Hierdoor raakt de klepkop oververhit en brandt deze door in de zitting.


◆Klepveren zijn niet correct gemonteerd

Oorzaak: De veer is tijdens de installatie niet correct geplaatst. De schuine veer zorgt voor een lateraal buigmoment (M) op de stuurpen.

Resultaat: De resulterende afwisselende buigspanning zorgt er uiteindelijk voor dat het klepstangvlak breekt en de klepleiding beschadigt.


◆Hydraulische klepstoter is niet correct gemonteerd

Reden: Nadat de stoter is gemonteerd, wordt de minimale wachttijd (minimaal 30 minuten) voor het starten van de motor niet in acht genomen. Als gevolg hiervan kreeg overtollige olie in het werkgebied van de klepstoter niet genoeg tijd om af te tappen.

Resultaat: Als de motor te vroeg start, zal de klep de zuiger raken en kan deze verbuigen of breken.


◆Bewerkingsfout

Klepzittingring of klepgeleider is niet uitgelijnd

Oorzaak: excentrische bewerking van stoel of geleider.

Resultaat: Kleppen sluiten niet goed, raken oververhit en branden door de zitting heen. Vermoeiingsbreuk in het filetgebied kan ook optreden als gevolg van eenzijdige spanning op de klepkop.


◆Klepkanaalspeling is te groot

Oorzaak: Te grote speling in het klepkanaal door overmatige slijtage van het klepkanaal of overmatig ruimen tijdens reparatie.

Resultaat: De instroom van heet gas leidt tot ophoping van koolstof in het stuurpengeleidingsgebied. De klep verhardt en sluit niet goed met als gevolg oververhitting van de zitting (brandwond of jetkanaal).


◆Onvoldoende klepkanaalspeling

Reden: Bij het vervangen van de ventielkatheter is de diameter van de katheter te klein.

Resultaat: De klepsteel in de geleiderail is onvoldoende gesmeerd, stijf en zit vast. Er kan indirecte schade optreden, zoals oververhitting van de klepkop of het zittinggebied.


◆Monteer versleten onderdelen

Oorzaak: Bij het vervangen van de klep zijn oude, versleten kleppennen gebruikt.

Resultaat: Als een versleten ventielpen opnieuw wordt gebruikt, zal het klemsysteem tijdens bedrijf los gaan zitten. Dit kan wrijvingscorrosie van de spindel veroorzaken en de klep in dat gebied verzwakken. Dit kan leiden tot defecten door trillingsmoeheid.


◆Beschadigde tuimelaars/vingertuimelschakelaars installeren

Oorzaak: Krachten worden excentrisch uitgeoefend van de tuimelaar op het eindvlak van de klep van de klep.

Resultaat: Er treedt eenzijdige slijtage op aan de steel en het uiteinde van de rok. De zijwaartse kracht op de klepsteel veroorzaakt door de excentrische krachtuitoefening veroorzaakt vermoeiingsbreuken in het gebied van het klemsysteem.


◆Installeer elleboogventiel

Oorzaak: Een verbogen klepsteel zorgt voor eenzijdige ondersteuning van de klepzitting op de zittingring.

Resultaat: De eenzijdige spanning veroorzaakt afwisselende buigspanningen en vermoeiingsbreuken in de afrondingsradius bij de overgang naar de steel.


◆Standaard branden

Klep overbelast door gebrekkige verbranding

Oorzaak: Door verbrandingsstoringen treden in de verbrandingskamer aanzienlijk verhoogde druk- en temperatuurbelastingen op.

Resultaat: De klepkop is niet bestand tegen de hoge thermomechanische belastingen en buigt naar binnen. Dit resulteert in zogenaamde tulpvorming en veroorzaakt breuken in het gebied van de klepkop.

Kies een andere taal
Huidige taal:Nederlands
Chat with Us

Stuur uw aanvraag