လက်နေရောင်

crank ရိုးတံသည်အဓိကအား intergral ဖြစ်သည်  ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်အိုင်တီစွမ်းအား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အင်ဂျင်သက်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ စာနယ်ဇင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော crank ရိုးတံ၏တိကျသောတိကျမှုသည်အလွန်လိုအပ်သည်။

အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
လက်ရှိဘာသာစကား:ဗမာ