ક્રૅન્કશાફ્ટ

ક્રેન્ક શાફ્ટ એક ચાવીરૂપ ઇન્ટરગ્રેલ છે  ડીઝલ એન્જિનનો ભાગ અને આઇટી તાકાતમાં એન્જિન જીવન પર સીધો પ્રભાવ છે. ક્રેન્ક શાફ્ટની ચોકસાઇ, જે પ્રેસનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, તે ખૂબ જ જરૂરી છે.

એક અલગ ભાષા પસંદ કરો
વર્તમાન ભાષા:ગુજરાતી