دریچه موتور

دریچه های موتور اجزای مکانیکی مورد استفاده در موتورهای احتراق داخلی هستند تا جریان مایع یا گاز را به و از اتاق های احتراق یا سیلندر در طول عملیات موتور محدود کنند. ... اطلاعات بیشتر مربوط به سایر موارد در مورد سایر انواع شیر ممکن است در راهنمای مربوطه ما درک شود.


دریچه ها چگونه در یک موتور کار می کنند؟ در تئوری، عملیات شیر ​​بسیار ساده است: CAM دریچه ها را به داخل سیلندر بر روی بهار فشار می دهد، دریچه را باز می کند، بنابراین گازها می توانند جریان یابد و سپس شیر را تحت فشار نیروی بهار قرار دهد. فشار در محفظه احتراق بلکه به طور منظم به مهر و موم شیر می دهد.


تولید کنندگان حرفه ای موتور حرفه ای
تولید کنندگان حرفه ای موتور حرفه ای
دریچه موتور1D قطعات خودرو شرکت، با مسئولیت محدود. تولید کنندگان حرفه ای موتور حرفه ای
زبان دیگری انتخاب کنید
زبان فعلی:فارسی